Päivätoiminta Ilolansalossa

25.05.2022
Mies heittää hernepussia ja yrittää osua lattialla olevaan maaliin.

Päivätoiminta on kotona asumista tukevaa ja asiakkaan fyysistä toimintakykyä sekä henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita ylläpitävää toimintaa. Toiminnalla tuodaan vaihtelua arkeen ja sen avulla pyritään lievittämään asiakkaiden mahdollisesti kokemia yksinäisyyden ja toimettomuuden tunteita.

Päivätoiminta on myös ennaltaehkäisevää toimintaa. Se on tarkoitettu omassa kodissaan asuville ikääntyneille ja erityisesti muistisairaille. Asiakkaan käyminen päivätoiminnassa mahdollistaa myös omaishoitajaa saamaan pienen, mutta jaksamisen kannalta tärkeän lepohetken.

Salva ry järjestää päivätoimintaa Palvelukeskus Ilolansalossa. Päivätoimintaan asiakkaat tulevat sekä Ilolansalosta että talon ulkopuolelta. Täällä asiakkaidemme päivä koostuu monipuolisesti sekä aivoja että fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä aktivoivasta ja ylläpitävästä toiminnasta. Päivän ohjelmaa suunniteltaessa huomioidaan myös asiakkaiden toiveita. Päivätoiminnassa meillä jumpataan, pidetään tietovisailuja, tehdään yhdessä hauskoja tehtäviä ja pelaillaan, unohtamatta kädentaitoja sekä sitä tärkeintä eli yhdessä oloa ja keskustelua.

Meille on tärkeää, että päivätoiminnassa jokainen asiakas saa olla oma itsensä ja tulee myös ryhmässä huomioiduksi. 

Mielekäs tekeminen tuo asiakkaille mielihyvää ja luo viihtyvyyttä. Palvelukeskus Ilolansalon päivätoiminnassa asiakkaat kertovat viihtyvänsä. Heidän tullessaan aamulla ryhmään saa usein kuulla lauseet: ”Kiva kun taas sain tulla, täällä on mukavaa”, ”Tämä on minulle tärkeää”, ”Viikon kohokohta”. Päivän päättyessä  kuulee asiakkaiden sanovan ”Kiitos mukavasta päivästä” ja kysyvän, että ” Koska tullaan uudestaan”. Päivätoiminnassa käyminen on asiakkaille tärkeää ja merkityksellistä.

Päivätoiminnan ohjaajana Palvelukeskus Ilolansalossa saan olla tukemassa asiakkaiden toimintakykyä ja siten myös omaishoitajien jaksamista. Koulutukseni sekä pitkä työkokemukseni ikääntyneiden ja erityisesti muistisairaiden asiakkaiden parissa, ensin hoitajana ja nyt geronomina (AMK) luo pohjan tekemälleni työlle. Päivätoiminnan ohjaajalta vaaditaan kykyä nähdä asiakas omana persoonanaan ja kokonaisuutena. On tärkeää, että ohjaaja osaa työssään huomioida ja tunnistaa ikääntymisen sekä muistisairauksien mukanaan tuomia erityispiirteitä asiakkailla.

Minulle on tärkeää luoda päivätoiminnan asiakkaille onnistumisen kokemuksia. Saada heidät tuntemaan itsensä edelleen arvokkaiksi ja tärkeiksi ikääntymisestä ja sairauksista huolimatta. Työni on merkityksellistä!

Sirpa
päivätoiminnan ohjaaja, geronomi (AMK)

Lue myös Sofia kokemuksista työkokeilussa päivätoiminnassa.