Yksilöllistä kuntoutusta

Palvelukeskus Ilolansalon kuntoutus tarjoaa ajanmukaiset tilat ja välineet fysio- ja toimintaterapiaan.

Tarjoamme yksilöterapioita sekä ryhmämuotoista kuntoutusta sekä apuvälinetarpeen arviointia ja neuvontaa. Toimintamme perustuu asiakaslähtöiseen ja kuntoutuskeskeiseen ajatteluun. Selvitämme kuntoutujan voimavarojen tutkimisen ohella myös kuntoutujan elinoloja, ympäristöä ja kuntoutumisen mahdollisia esteitä. Kuntoutuja osallistuu itseään koskevaan terapian suunnitteluun ja yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen yhdessä kanssamme.

Meillä on usean vuoden kokemus erilaisista ikäihmisten fysioterapiaryhmistä. Tarjoamme ryhmiä kaiken kuntoisille mm. tuolijumppa, apuvälineitä käyttävien kuntosaliryhmä, ikämiesten ja -naisten kuntosaliryhmät, tasapainokoulu ja kehonhallintaryhmä. Kuntosalissamme saat ohjausta ja neuvontaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Lisäksi järjestämme moniammatillisen tiimimme yhteistyönä päiväkuntoutusta sekä sotaveteraaneille että lottaveteraaneille.

Fysioterapian lisäksi tarjolla on myös yksilöllistä toimintaterapiaa, jossa tavoitteena on asiakkaan omatoiminen ja itsenäinen selviytyminen arjessa, hänelle tärkeissä toiminnoissa, rajoitteista huolimatta. Toimintaterapiassa mahdollistetaan ja tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; mm. itsestä huolehtimista, asioimista ja kotitöitä, vapaa-ajan viettämistä ja lepoa. Lisäksi tarjolla on apuvälineneuvontaa, jossa toimintaterapeutti arvioi apuvälinetarpeen, auttaa sen hankinnassa sekä ohjaa sen käytössä.

Tervetuloa fysio- ja toimintaterapiaan, katso esite tästä.

Kuntoutuksessa sinua palvelevat

vastaava fysioterapeutti Anne Lehtinen
p. 044 721 3358 sähköposti: anne.lehtinen(at)salva.fi

fysioterapeutti Anu Kannari
p. 044 721 3355 sähköposti: anu.kannari(at)salva.fi

fysioterapeutti Kirsi Suomi
p. 044 721 3370 sähköposti: kirsi.suomi(at)salva.fi

vs. toimintaterapeutti Tiina Kosmidis
p.044 721 3374 sähköposti: tiina.kosmidis(at)salva.fi