Salvan kuntoutuksen ammattilaiset

Anne Lehtinen

Anne Lehtinen

Vastaava Fysioterapeutti | 044 7213 358 | anne.lehtinen@salva.fi

Palvelukeskus Ilolansalossa aloitin työni 2004. Fysioterapeutti-na olen toiminut vuodesta 2003. Asiakaskunta on aina ollut monipuolista, mutta pääpaino viime vuosina on ollut aikuisneu-rologian, tuki- ja liikuntaoireisten sekä geriatristen asiakkaiden kuntoutuksessa. Vastaan kuntoutuksemme markkinointi- ja yh-teistyö- sekä kumppanuusasioista. Minulla on lisäksi laaja ko-kemus erilaisten ryhmäliikuntatuntien ohjaamisesta ja erityislii-kuntaryhmissä avustamisesta vuodesta 2000 lähtien.

Työssäni koen tärkeäksi yhteisten tavoitteiden sekä hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen aikaansaamisen terapian edistämiseksi. Terapiat suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakas-lähtöisesti sekä tarpeen mukaan hyödyntäen moniammatillista tiimiämme.

•    Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus 2016
•    Kinesioteippauksen peruskurssi 2013
•    Sportius Pilates -ohjaaja
•    Voimaa vanhuuteen kuntosaliohjaaja kurssi
•    CERAD muistitestit -koulutus
•    LesMills BodyPump -ohjaaja, FAF Indoor Cycling -ohjaaja sekä lukuisia vesivoimistelun ohjaajakoulutuksia
 

Anu Kannari

Anu Kannari

Fysioterapeutti | 044 7213 355 | anu.kannari@salva.fi

Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992. Asiakaskuntaani kuuluvat neurologisista vaivoista, tuki- ja liikuntaongelmista kärsivät sekä monisairaat aikuiset ja ikäihmiset. Terapian toteutus tapahtuu ajanmukaisissa terapiatiloissa, monipuolisin laittein varustetussa, tilavassa kuntosalissamme sekä tarvittaessa kotikäynteinä.

Erikoisosaamisalueenani on vuodesta 1999 lähtien ollut Bobath-konseptin mukaisesti neurologinen fysioterapia. Uutena palvelumuotona toteutan fysioterapeutin suoravastaanottoa. Sisältönä on Tules-vaivoista kärsivien tutkiminen, terapian suunnittelu ja toteutus sekä itsehoito-ohjaus.

  • Fysioterapeutin suoravastaanotto (2019)
  • ICF/GAS (2013)
  • C1/C2 selkärangan manuaalinen tutkiminen (2000)
  • Bobath-konseptin mukainen neurologinen fysioterapia (1999)
  • Lukuisia lyhyempiä koulutuksia liittyen neurologisiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin
 

Emmi Kaurala

Fysioterapeutti  AMK | 044 7213 374 | emmi.kaurala@salva.fi
Johanna Taka-Anttila

Johanna Taka-Anttila

Fysioterapeutti AMK  | Äitiyslomalla

Kohtaan työssäni erilaisia aikuisneurologisia ja geriatrisia asiakkaita, joiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä pidän erityisen tärkeänä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Haluan auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Minulta löytyy monipuolisesti kokemusta ryhmien ohjauksesta ja Ilolansalossa työhöni sisältyy myös erilaisten ryhmien ohjaaminen.

  • Sydänpotilaan fysioterapia (2020)
  • Haasteena vaikea kipu (2020)
  • Fysioterapian keinoja ahdistuneisuuteen (2019) 
  • Olkapääkivut fysioterapian haasteena (2019) 
  • Kinesioteippauksen peruskurssi (2016)