Salvan kuntoutuksen ammattilaiset

Anne Lehtinen

Anne Lehtinen

Vastaava Fysioterapeutti | 044 7213 358 | anne.lehtinen@salva.fi

Palvelukeskus Ilolansalossa aloitin työni 2004. Fysioterapeutti-na olen toiminut vuodesta 2003. Asiakaskunta on aina ollut monipuolista, mutta pääpaino viime vuosina on ollut aikuisneu-rologian, tuki- ja liikuntaoireisten sekä geriatristen asiakkaiden kuntoutuksessa. Vastaan kuntoutuksemme markkinointi- ja yh-teistyö- sekä kumppanuusasioista. Minulla on lisäksi laaja ko-kemus erilaisten ryhmäliikuntatuntien ohjaamisesta ja erityislii-kuntaryhmissä avustamisesta vuodesta 2000 lähtien.

Työssäni koen tärkeäksi yhteisten tavoitteiden sekä hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen aikaansaamisen terapian edistämiseksi. Terapiat suunnitellaan yksilöllisesti ja asiakas-lähtöisesti sekä tarpeen mukaan hyödyntäen moniammatillista tiimiämme.

•    Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus 2016
•    Kinesioteippauksen peruskurssi 2013
•    Sportius Pilates -ohjaaja
•    Voimaa vanhuuteen kuntosaliohjaaja kurssi
•    CERAD muistitestit -koulutus
•    LesMills BodyPump -ohjaaja, FAF Indoor Cycling -ohjaaja sekä lukuisia vesivoimistelun ohjaajakoulutuksia
 

Anu Kannari

Anu Kannari

Fysioterapeutti | 044 7213 355 | anu.kannari@salva.fi

Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992. Asiakaskuntaani kuuluvat neurologisista vaivoista, tuki- ja liikuntaongelmista kärsivät sekä monisairaat aikuiset ja ikäihmiset. Terapian toteutus tapahtuu ajanmukaisissa terapiatiloissa, monipuolisin laittein varustetussa, tilavassa kuntosalissamme sekä tarvittaessa kotikäynteinä.

Erikoisosaamisalueenani on vuodesta 1999 lähtien ollut Bobath-konseptin mukaisesti neurologinen fysioterapia. Uutena palvelumuotona toteutan fysioterapeutin suoravastaanottoa. Sisältönä on Tules-vaivoista kärsivien tutkiminen, terapian suunnittelu ja toteutus sekä itsehoito-ohjaus.

  • Bobath-konseptin mukainen neurologinen fysioterapia (1999)
  • C1/C2 selkärangan manuaalinen tutkiminen (2000)
  • ICF/GAS (2013)
  • Fysioterapeutin suoravastaanotto (2019)
  • Lukuisia lyhyempiä koulutuksia liittyen neurologisiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.
Johanna Taka-Anttila

Johanna Taka-Anttila

Fysioterapeutti  AMK | 044 7213 374 | johanna.taka-anttila@salva.fi

Kohtaan työssäni erilaisia aikuisneurologisia ja geriatrisia asiakkaita, joiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä pidän erityisen tärkeänä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Haluan auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Minulta löytyy monipuolisesti kokemusta ryhmien ohjauksesta ja Ilolansalossa työhöni sisältyy myös erilaisten ryhmien ohjaaminen.

  • Kinesioteippauksen peruskurssi (2016)
  • Fysioterapian keinoja ahdistuneisuuteen (2019) 
  • Olkapääkivut fysioterapian haasteena (2019) 
sanni ahanen

Sanni Ahanen

Toimintaterapeutti AMK | 044 7213 385 | sanni.ahanen@salva.fi

Työskentelen pääsääntöisesti aikuisneurologisten sekä geriatristen asiakkaiden kanssa heidän kotiympäristössään. Työssäni koen tärkeäksi mahdollistaa asiakkaan osallistuminen hänelle mielekkäisiin toimintoihin.

Lyhyitä lisäkoulutuksia minulla on hemiplegia asiakkaan käden kuntoutuksesta ja mobiililaitteiden hyödyntämisestä terapiassa.
 

Emilia Paasi

Emilia Paasi

Äitiyslomalla

Teen töitä lähinnä aikuisneurologisten, kehitysvammaisten sekä geriatristen asiakkaiden kanssa. Yksilöterapiat toteutan poikkeuksetta kotikäynteinä.

Erityisosaamiseni on yläraajan kuntoutus, johon olen lisäkouluttautunut käden kuntoutuksen syventävillä opinnoilla, sekä lyhytkoulutuksella liittyen CRPS-diagnostiikkaan ja hoitoon.

Minulla on laaja kokemus apuvälineistä, niiden tarpeen arvioinnista, hankinnasta sekä käytön ohjauksesta. Rakennusalan ammattilaisten kanssa olen tehnyt muutamia asunnonmuutostöitä käytettävyyden lisäämiseksi.

  • CRPS-diagnostiikka ja hoito (2015)
  • Käden kuntoutuksen täydennyskoulutus (2016)