Salvan kuntoutuksen ammattilaiset

Anu Kannari

Anu Kannari

Vs. Vastaava Fysioterapeutti | 044 7213 355 | anu.kannari@salva.fi

Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992. Asiakaskuntaani kuuluvat neurologisista vaivoista, tuki- ja liikuntaongelmista kärsivät sekä monisairaat aikuiset ja ikäihmiset. Terapian toteutus tapahtuu ajanmukaisissa terapiatiloissa, monipuolisin laittein varustetussa, tilavassa kuntosalissamme sekä tarvittaessa kotikäynteinä.

Erikoisosaamisalueenani on vuodesta 1999 lähtien ollut Bobath-konseptin mukaisesti neurologinen fysioterapia. Uutena palvelumuotona toteutan fysioterapeutin suoravastaanottoa. Sisältönä on Tules-vaivoista kärsivien tutkiminen, terapian suunnittelu ja toteutus sekä itsehoito-ohjaus.

 • Bobath-konseptin mukainen neurologinen fysioterapia (1999)
 • C1/C2 selkärangan manuaalinen tutkiminen (2000)
 • ICF/GAS (2013)
 • Fysioterapeutin suoravastaanotto (2019)
 • Lukuisia lyhyempiä koulutuksia liittyen neurologisiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.
Johanna Taka-Anttila

Johanna Taka-Anttila

Fysioterapeutti  AMK | 044 7213 374 | johanna.taka-anttila@salva.fi

Kohtaan työssäni erilaisia aikuisneurologisia ja geriatrisia asiakkaita, joiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä pidän erityisen tärkeänä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Haluan auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Minulta löytyy monipuolisesti kokemusta ryhmien ohjauksesta ja Ilolansalossa työhöni sisältyy myös erilaisten ryhmien ohjaaminen.

 • Kinesioteippauksen peruskurssi (2016)
 • Fysioterapian keinoja ahdistuneisuuteen (2019)  
Roosa Mikkola

Roosa Mikkola

Fysioterapeutti AMK  | 044 7213 370 | roosa.mikkola@salva.fi

Työni painottuu pääasiassa geriatristen ja neurologisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Työssäni koen tärkeänä asiakkaan kuuntelemisen ja hänen vahvuuksiensa hyödyntämisen terapiassa.

Olen suorittanut  lyhyempiä koulutuksia mm. kipuun, asentohuimaukseen, äitiysfysioterapiaan ja neurologisen asiakkaan kaksoistehtävä harjoitteluun liittyen. Olen toiminut ryhmäliikunnan ohjaajana vuodesta 2015 ja työhöni kuuluu myös Ilolansalossa erilaisten ryhmien ohjaaminen.

 • Stressilääketieteen perusopinnot (2017)
 • Les Mills -ryhmäliikuntakoulutus (2016)
Emilia Paasi

Emilia Paasi

Toimintaterapeutti AMK | 044 7213 385 | emilia.paasi@salva.fi

Teen töitä lähinnä aikuisneurologisten, kehitysvammaisten sekä geriatristen asiakkaiden kanssa. Yksilöterapiat toteutan poikkeuksetta kotikäynteinä.

Erityisosaamiseni on yläraajan kuntoutus, johon olen lisäkouluttautunut käden kuntoutuksen syventävillä opinnoilla, sekä lyhytkoulutuksella liittyen CRPS-diagnostiikkaan ja hoitoon.

Minulla on laaja kokemus apuvälineistä, niiden tarpeen arvioinnista, hankinnasta sekä käytön ohjauksesta. Rakennusalan ammattilaisten kanssa olen tehnyt muutamia asunnonmuutostöitä käytettävyyden lisäämiseksi.

 • CRPS-diagnostiikka ja hoito (2015)
 • Käden kuntoutuksen täydennyskoulutus (2016)