Veteraanikuntoutus

Järjestämme Palvelukeskus Ilolansalossa veteraanikuntoutusta Salon kaupungin ostopalveluna. Kuntoutusmuotoina meillä on avokuntoutus sekä päiväkuntoutus. Veteraanikuntoutukseen valittavan henkilön tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut, rintamasotilastunnuksen tai palvelutunnuksen omaava henkilö.

Avokuntoutus

Veteraanilla on mahdollisuus vuodessa 20-30 hoitokerran avokuntoutukseen. Avokuntoutusta voidaan tarvittaessa antaa myös kotikuntoutuksena. Kuntoutusjakson tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma laaditaan fysioterapeuttisen tutkimuksen sekä kuntoutujan henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta.

Päiväkuntoutus

Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa sekä saada selviä tuloksia fyysisessä toimintakyvyssä. Jokaisella kuntoutujalla on lisäksi oma henkilökohtainen tavoite, jota pyritään jakson aikana toteuttamaan.

Kurssin loputtua arvioidaan asetetut tavoitteet sekä annetaan jatkosuositukset omaehtoiselle kuntoutukselle. Kurssin loppumittaukset tehdään viimeisellä käyntikerralla sairaanhoitajan/ fysioterapeutin toimesta; Bergin tasapainotestin, fyysisen toimintakykyarvion, verenpainemittauksen ja palautekyselyn sekä arvion apuvälineiden tarpeesta. Kuntoutujille voidaan tarvittaessa tehdä myös kotikäynti.

Kuntoutuskurssi toteutetaan turvallisessa ympäristössä osaavien ohjaajien turvin. Käytössämme ovat Palvelukeskus Ilolansalon kuntosali sekä muut tarvittavat tilat.

Kuntoutusjakson sisältö

Kuntoutusjaksoon kuuluu kymmenen kuntoutuspäivää Palvelukeskus Ilolansalossa. Jokainen päivä sisältää lounaan Ilolansalon ruokalassa sekä yksilöfysioterapiaa. Alkutestaukset tehdään kuntoutusjakson ensimmäisenä päivänä ja lopputestit viimeisenä. Jatkosuositukset sekä tulokset jakson vaikuttavuudesta kuntoutuja saa jakson loputtua kotiinsa.

Päiväkuntoutusryhmän koko on 6-9 kuntoutujaa. Kuntoutus voidaan aloittaa heti, kun sopiva ryhmä on koossa. Päiväkuntoutuksen pituus on 10-20 vuorokautta, riippuen veteraanin kuntoutuksen tarpeesta ja toimintakykyluokasta.

Kuntoutukseen hakeutumisesta lisätietoja Salon kaupungin vanhuspalveluista

Tutustu myös Palvelukeskus Ilolansalon kuntoutuksen palveluesitteeseen.

Lisätietoja veteraanikuntoutuksesta Palvelukeskus Ilolansalon fysioterapeuteilta.

Sotaveteraanit pelaavat pallopeliä