Yksilöllinen toimintaterapia

Vaikeudet arkielämän toiminnoissa voivat johtua ikääntymisestä, sairaudesta, kuten aivohalvaus, reuma, muistisairaus, tai muuttuneesta elämäntilanteesta, kuten muutto tai puolison menetys. Yksilöterapiassa tavoitteena on mahdollistaa arjesta paremmin ja itsenäisemmin selviytyminen sekä tukea kotona asumista. Opitaan selviytymään elämän haasteista rajoittuneesta toimintakyvystä huolimatta niin hyvin kuin mahdollista. Tämä toteutetaan käyttäen apuna asiakkaalle mielekkäitä ja tärkeitä arjen toimintoja, rohkaisemalla asiakasta sekä ehdottamalla toimintoja, joita yksilö voi tehdä toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta.

Terapiassa harjoitellaan ja kehitetään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja sekä valmiuksia. Näitä ovat erilaisten otteiden ja toimintojen harjoittelu, pukeutumisharjoitukset, ruuanlaitto ja peseytyminen. Toimintaterapiaan voi kuulua myös apuvälinetarpeen kartoitus, ohjaus sekä neuvonta.

Katso toimintaterapian yhteystiedot.