Vanhustenhoidon erot Japanissa ja Suomessa

01.11.2017
Vanhustenhoidon erot Japanissa ja Suomessa

Olen ollut Ilolansalossa harjoittelussa yhteensä 9 viikkoa. Haluaisin kertoa kokemuksestani ja vanhustenhoidon eroista Suomen ja Japanin välillä. 
Isovanhempien asuminen lastensa luona on ollut yleisempään vielä kuin Suomessa, mutta vanhainkodissa asuminen on yleistynyt paljon viime vuosina kuten muissakin kehittyneissä maissa. Omatkin isovanhempani asuivat vanhainkodissa viimeiset vuoteensa.

Japanin väestö on maailman vanhin, naiset elävät keskimäärin 87 ja miehet 81 vuotta. Samaan aikaan kun ihmiset elävät yhä pidempään lapsia syntyy yhä vähemmän. Ennustetaankin että vuonna 2050 Japanissa yli 40 % väestöstä on yli 65-vuotiaita, joten ymmärrettävästi asiasta keskustellaan paljon Japanissa. Suomenkin tilanne vaikuttaa samanlaiselta, väestöstä vanhenee ja heidän tukemiseen panostetaan yhä enemmän. Ihmisiä kannustetaan tekemään töitä pidempään, asumaan omassa kodissa mahdollisimman pitkään, pitämään itsestä huolta ja olemaan aktiivisia.

Ensimmäisessä harjoittelupaikassani opin kokeneilta työkavereiltani että ei pidä auttaa liikaa vaan enemminkin kannustaa tekemään omien voimiensa ja kykyjen mukaan. ”Sinä autat liian paljon, anna heidän yrittää itsekin”. Olin aluksi hämmästynyt mutta sitten ymmärsin että kannustamalla olemaan aktiivinen ja yrittämään omin voimin itse asiassa tuetaan asukkaan vointia ja kunnossa pysymistä. Japanissa on myös viime aikoina havahduttu tähän kun hoito halutaan kehittää nimeen omaan vaivojen ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen. On kaikkien etu että ihmiset pärjäävät omatoimisesti mahdollisimman pitkään.

Minusta Suomessa on erinomaista että hoitoalaa voi opiskella monipuolisesti ja kattavasti. Opiskelu on monipuolista ja teoriaa ja itse käytännön työskentelyä on sopivassa suhteessa. Työharjoittelut ovat hyvä mahdollisuus päästä näkemään ja kokemaan miten asia oikeasti ovat ja sopiiko ala itselle. Myös erona Japaniin näen sen että Suomessa oma työalaa voi vaihtaa paljon joustavammin vielä keski-ikäisenäkin.

Olen alun perin Japanilaisen koulun alakoulu opettaja josta omaan n. 10 vuoden kokemuksen. Aloitettuani hoito-alan opiskelun en aluksi ollut varma että sopiiko ala minulle, mutta jo ensimmäisellä harjoittelu kerrallani vanhustenkodissa epäilyni haihtuivat, pidän ihmisten kanssa työskentelystä ja haluan auttaa toisia.

Minun mielestäni Suomalaiset ovat vaatimattomia, kärsivällisiä, ahkeria ja kohteliaita, aivan kuten Japanilaisetkin:) Luulenkin että juuri ihmisten takia olen viihtynyt niin hyvin Suomessa.
Olen kiitollinen Ilolansalon asukkaille ja työntekijöille että sain suorittaa harjoittelu täällä ja tutustua teihin kaikkiin. Sain oppia paljon tapasi paljon loistavia ihmisiä, kiitos. Arigatou!

Satomi Kvick, japanilainen hoiva-avustajaopiskelija