Laatua ikäihmisten palvelussa

29.11.2017
Vanhainkodin ulkopuoli

Viimeaikaisessa lehtikirjoittelussa on puhuttu siitä, miten ikäihmisten – vanhusten – saattaminen elontiensä päähän tulisi mahdollisimman halvaksi laadusta viis veisaten.  Perheen kohde, ikääntyvä henkilö, tuntee siinä itsensä oudon hölmöksi, varsinkin jos ei ole täysin dementoitunut.  Raha on ymmärrettävästi tärkeä asia, mutta laadun huomioiminen ei välttämättä merkitse pelkästään lisää kuluja. Voi olla jopa päinvastoin.

Otetaan esimerkki, Salvan ylläpitämässä Ilolansalossa asuu paljon tyytyväisiä ikäihmisiä, allekirjoittaneet mukaan lukien.  Tässä talossa laatu näkyy ystävällisenä palveluna ja huolenpitona aina asiakkaan elämän loppuun asti.  Henkilökunnan ympärivuorokautinen läsnäolo ja talon monipuoliset turvalaitteet ja -toiminnot sekä viihtyisyydestä huolehtiminen lisäävät turvallisuuden tunnetta.  Mukavaa on myös henkilökunnan tuttavallinen suhtautuminen asukkaisiin.  Ruoka on monipuolista ja hyvää, niin, että ulkopuolisiakin syöjiä, juhlijoita ja kokousten pitäjiä on enenevästi.  Erikoisesti haluamme tuoda esiin moninaisen harrastus- ja ohjelmapuolen itse talossa, mutta myös mahdollisuuden päästä kuljetuksin ja avustajien avulla talon ulkopuolisiin tapahtumiin.  Toiminnan selkeänä tavoitteena on ylläpitää asukkaiden henkistä vireyttä, mikäli asukas itse haluaa. 

Tuloksena tästä kaikesta on virkeä, hyvinvoiva ikäihminen, joka tarvitsee vähemmän lääkäripalveluita, lääkkeitä ja henkilökohtaista apua. Sellainen ikäihminen säästää omia ja yhteiskunnan varoja ja omaisiaan murheilta.  Siis laatu tuokin lopputuloksena säästöjä!

Haluamme sanoa niin hoitopaikoista päättäville kuin ihan yksityisille, että Salva ry:n tarjoama laatu kannattaa huomioida. Me olemme sen kokeneet.

Kaksi tyytyväistä Ilolansalon asukasneuvoston jäsentä Tämä kirjoitus on aikaisemmin julkaistu Salon Seudun Sanomien mielipidepalstalla  29.11.2017