Potilassiirtojen tekniikka haltuun

12.01.2018
kaksi liukulautaa sairaalasängyn päällä

Olen Salvan palveluksessa työskentelevä fysioterapeutti ja olen työskennellyt nyt täällä hieman yli kaksi vuotta. Täällä työskennellessäni olen saanut mahdollisuuden kouluttautua ja kartuttaa ammatillista osaamistani sekä myös pätevöityä mm. Potilassiirtojen ergonomiakortti®-kouluttajaksi. Ennen kouluttaja-koulutusta kävin Potilassiirtojen ergonomiakortti®-koulutuksen. Nämä koulutukset ovat Työterveyslaitoksen (ttl) kehittämiä. 

Ergonomia on ollut minulle aina mielenkiintoinen aihe ja jo opinnäytetyöni liittyi paljolti ergonomiaan. Kaikissa työpaikoissani olen saanut ohjata muita työyhteisön jäseniä kohti parempaa ergonomista työskentelyä ja erityisesti silloin kuin olin työfysioterapeutin sijaisena. 

Täällä Salvassa ergonomian ohjaus painottuu hoitohenkilökunnan ohjaamiseen eli potilassiirtoihin. On inspiroivaa, kun huomaa oman ohjauksen osuvan kohdalleen, ja että sekä ohjaaja ja ohjattava ovat tyytyväisiä. Tästä on hyvä esimerkki se, kun tilasimme palvelukotien puolelle uusia apuvälineitä suihkutuslaverille siirtymistä varten. Uudet isot ovaalit liukulaudat yhdistettynä tukevaan liukulakanaan tekevät hoitajien työstä kevyempää, asiakkaalle siirtyminen on miellyttävämpää ja myös turvallisempaa. Uusien apuvälineiden saavuttua niistä tiedotettiin henkilökunnalle, esiteltiin hoitajille ja sen jälkeen alkoi suihkutuspäivinä käytännön opastus. Eihän uusista apuvälineistä ole hyötyä, jos niihin ei saa käytönopastusta. 

Potilassiirtojen ergonomia on tärkeä aihe. Siinä linkittyy autettava ja auttaja, asiakastyytyväisyys ja potilasturvallisuus sekä työperäisten tuki- ja liikuntaelinvammojen väheneminen, joka taas vähentää sairaspoissaoloja. Kaikki hyötyvät aina työnantajaa ja asiakkaiden omaisia myöden siitä, että ergonomia on jokaisella työntekijällä hallussa. Hyvä työergonomia kantaa aina vapaa-ajallekin. Voimme siis todeta, että työergonomia on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia

Kirsi Suomi, fysioterapeutti