Uupumuksesta toipuminen edellyttää itsensä kuuntelemista

12.06.2020
nainen seisoo metsässä

”Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.”
– Sosiaali-ja terveysministeriö –

Hyvinvointi koostuu monesta eri osa-alueesta, aivan kuten työhyvinvointikin, ja ne molemmat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Sekä itsellä että työnantajalla on vastuu työhyvinvoinnista. Jos ympäristö ei tue työssä jaksamista, ei työntekijä jaksa omaa osaansa tästä vastuusta kantaa; työstä ja arjesta tulee selviytymistä, pitkittynyt epätasapaino johtaa uupumiseen. Nämä asiat, työhyvinvointi, jaksaminen, uupuminen, ovat monessa suhteessa yhteiskunnassamme liiankin ajankohtaisia. Työhyvinvointi on itselleni omakohtainen ja erittäin tärkeä sekä ajankohtainen asia. Viime vuonna olin edellisestä työpaikastani työuupumuksen vuoksi pidennetyllä sairaslomalla, ja lopulta jouduin kyseisestä työpaikasta irtisanoutumaan. Lokakuussa 2019 aloitin sairaanhoitajana Ilolansalon kotihoidossa.

Sairaanhoitajaksi valmistuin vuonna 2011. Sairaanhoitajan työ merkitsee minulle paljon: auttamista, osallistumista, tukemista, kannustamista, tutustumista eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin, sekä etuoikeutta ja mahdollisuutta vaikuttaa positiivisesti näiden ihmisten elämään. Olen erittäin tyytyväinen ammatinvalintaani, ja tunnen olevani omalla alalla. Olen aikaisemmin ollut isompien firmojen palkkalistoilla, ja koen, että Ilolansalon kotihoidossa työskentely on todellinen onnenpotku: työnkuva ja työympäristö ovat tasapainoisia, toimivia ja kannustavia. Uupumuksesta toipuminen on pitkä ja kokonaisuudessaan monia vuosia vievä prosessi, jonka aikana on tärkeintä oppia kuuntelemaan itseään ja jaksamistaan. Tämän lisäksi työympäristöllä on suuri vaikutus kaikkeen: nykyinen roolini Ilolansalossa auttaa minua toipumaan ja jaksamaan, luottamaan ympäristööni, itseeni ja ammattiminääni, sekä löytämään oma paikkani ja merkitykseni työyhteisön osana ja osaajana.

Ilolansalon kotihoidossa on ainutlaatuinen dynamiikka kollegojen kesken. Samoin kommunikaatio esimiesten ja johtoportaan kanssa on avoin ja saumaton. Työilmapiiri on kannustava ja tasapainoinen, mikä auttaa jaksamaan: toisia tuetaan puhaltamalla yhteen hiileen, auttamalla tarvittaessa, jakamalla vastuuta ja kuormaa, hyväksymällä yksilöllisyys ja persoonallisuus, sekä ripottelemalla huumoria ja lämpöä työpäivään. Palvelukeskus itsessään tarjoaa hyvän ympäristön asumiseen ja auttamiseen. Kotihoidon sairaanhoitajan roolia on käytännöllistä toteuttaa paikassa, jossa avun vieminen asukkaan kotiin on helpompaa ja turvallisempaa. Olen erittäin iloinen ja onnellinen, että olen löytänyt työpaikan, jossa arvostetaan, luotetaan, kannustetaan, kunnioitetaan, sekä rakennetaan yhdessä. Kiitos, Ilolansalo ja ihanat työkaverit!

Soile Krzywacki