Vanhusgate puhututtaa – toinen toistaan järkyttävämpiä tapahtumia tulee esiin - miten meillä Salvassa on asiat?

05.04.2019
Ilolansalon rakennus kadun varressa

Vaalit ja vanhukset tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Useana vuonna on noussut vaalien alla esiin epäkohtia vanhuspalveluissa.  Tämän vuoden katastrofit ovat ennätysmäiset. Ikäviä tilanteita on ollut yksityisissä, sekä myös kunnallisissa, jopa meidän Salossammekin. Mitä vielä ehtiikään tulla esiin? Mitä näistä voi ajatella?  Vahingonilolle ei ole aihetta, eikä pelolle.

Työn johtaminen ja suunnittelu on työnantajan vastuulla.  Vanhuslaki ja suositukset sekä kunkin toimintayksikön toimintalupa Avilta tai Valviralta määrittävät henkilöstön määrää ja laatua samoin kuin mahdolliset sopimukset. Meillä mitoitus ylittää paljon puhutun 0,5 hoitajan hoidettavaa kohden reilusti. Seuraamme mitoitusta jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Osa henkilökunnasta tekee työvuoroja sekä palvelukodissa, että palvelutalon puolella kotihoidossa. Osa tästä johtuu erityisosaamisesta, osa tästä poissaolojen työjärjestelyistä, jolloin on parempi laittaa kokematon sijainen palvelukotiin työpariksi kuin palvelutalon puolelle itsenäisesti työvuorosta selviytymään. Suunnitellut työlistat harvoin toteutuvat, mikäli moni työntekijä on samaan aikaan sairaana tai muusta syystä (loma, koulutus, muu poissaolo) poissa. Olen kuullut sellaisestakin päivästä, että seitsemän (7) työntekijän työt pitää järjestellä uudelleen. Salossa ei löydy sellaista määrää sijaisia, ei ainakaan kelpoisuuden omaavia hoitajia. Tällöin esimiehet siirtyivät hoitohommiin meillä, heillä on osaamista siihenkin. Henkilöstöä rekrytoitaessa asenne ja motivaatio työhön ovat tärkeimpiä ominaisuuksia. Osaaminen toki on ykkösjuttu, vaikka koulutus ei sitä aina takaa. Työ ja ”temput” voidaan oppia, asennetta työhön on vaikeampi muuttaa.

Ilolansalon palvelukodeissa, Ainokodissa ja Aatoskodissa,  tukipalvelut hoituvat muiden ammattilaisten voimin. Hoitohenkilökunta ei vastaa ruokahuollosta, ei keitä enää puuroja eikä lämmitä ruokia.  Siivouskin hoituu nykyisin puhdistuspalvelun laitoshuoltajien toimesta, kuin myös enin osa pyykkihuollosta. Käytössämme on lisäksi erityistyöntekijöitä kuntoutuksesta; fysioterapeutit ja toimintaterapeutti sekä sosiaalialan ammattilaisemme.  Ostopalveluina asukkaillamme on käytössä jalkahoitaja, kampaaja sekä tietenkin lääkäripalvelut. Unohtaa ei sovi ihania ja sitoutuneita vapaaehtoistyöntekijöitämme, jotka huolehtivat paljolti asukkaidemme virkistyksestä, eritysesti ulkoilusta. Asukastoimintamme on vakiintunutta ja myös muistisairaat huomioivaa. Omaiset ovat monien asukkaidemme tuki ja turva, kuten kuuluukin olla. Monilla asukkaillamme on vielä vanhoja ystäviäkin lähellä.

Kenen sitten on vastuu näissä katastrofeista?  Monella taholla on syytä katsoa peiliin!  Yksittäistä huolimattomuutta ei voi vierittää muiden hartioille se on selvä ja tahallista tuottamusta vielä vähemmän. Näihin on puututtava työnjohto-oikeuden perusteella. Työnantajalla on vastuunsa työntekijän työssä jaksamisesta, kuin myös työntekijällä itsellään. Työehtosopimuksella ja työaikalailla määritellään työajoista ja työpäivän pituudesta.  Työterveyshuolto on osa työhyvinvointiamme, se on tärkeä yhteistyötaho. Meillä on panostettu muihinkin työhyvinvointia tukeviin keinoihin; ruoka luontaisetuna, sporttipassin liikunta- ja viriketapahtumat, työnohjaus ja täydennyskoulutus. Talous määrittää monia asioita, tulosta on saatava joka paikassa. Voittoa tavoittelemattomankin toimijan on saatava viivan alle sen verran, että velvoitteista selvitään.  Kuluista henkilöstömenot ovat suurimpia, palkankorotuksia ei voida jättää väliin, tänä vuonna on kaksi tulossa.  Salvalla ei ole muita ”omistajia” kun jäsenemme, hallitus saa vaatimattoman kokouspalkkion vastuustaan.  Mahdollinen tulos käytetään lainojen lyhentämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tulomme ovat pienentyneet viime vuodesta, johtuen julkisista kilpailutuksista ja vaativista minimikriteereistä, ovat ne sitten laatua tai ei. Salva on pärjännyt kilpailutuksissa ”halpuuttamalla”.  Kunta haluaa ostaa alle oman hintansa?  Miten yksityisen toimijan kustannukset voivat olla alle julkisen toimijan?

Anne
Toiminnanjohtaja